CONCEPT

Tijdens de biatlon komen er twee verschillende disciplines aan bod: lopen en schieten. De volgorde ziet er als volgt uit: 

lopen - schieten - lopen - schieten - lopen - schieten - lopen

Loopproef

Het loopparcours is 1,5 km lang. In totaal loopt u 4 ronden... Lees meer >

 

Schietproef 

Tijdens de schietproef moet u 5 klepjes schieten op een tijd van 5 minuten. Indien u hier niet in slaagt, moet u een extra strafronde lopen (100 m/ gemist schot) 

In totaal voert u de schietproef 3 maal uit... Lees meer >

VOORWAARDEN

Minimum leeftijd: 10 jaar 

Initiatie

Iedere deelnemer die geen actief schutter is, moet verplicht op voorhand een initiatie schieten volgen. Dit kan op de dag zelf, 11.05.2019. 

 

Een initiatie duurt zo'n 30 minuten en wordt steeds begeleid door een ervaringsdeskundige uit een schietclub aangesloten bij FROS Multisport Vlaanderen.

Deze initiatie is volledig gratis.

PROGRAMMA

De deelnemers worden opgedeeld in verschillende waves op basis van leeftijd. OPGELET: max. 60 personen per wave toegelaten!

10u00   Wave 1 - 10 - 19 jaar

11u00   Wave 2 - 20 - 29 jaar

12u00   Wave 3 - 30 - 39 jaar

13u30   Wave 4 - 40 - 49 jaar

14u30   Wave 5 - 50 - 59 jaar

15u30   Wave 6 - 60+

Doorheen de dag staat er verschillende schietstanden permanent ter beschikking voor gratis schietinitiaties.

PRAKTISCHE GEGEVENS LOOPGEDEELTE

Tijdsregistratie + resultatenverwerking

De tijd van iedere deelnemer wordt bepaald door het opnemen van de starttijd van de wave tot aan de aankomst. Nadat alle deelnemers van een wave aangekomen zijn, wordt er een klassement opgemaakt aan de hand van de eindtijden.

Bevoorrading

Eindbevoorrading voorzien aan de finish. 

VERZEKERING

Schutters die aangesloten zijn bij de federatie FROS zijn automatisch verzekerd via de FROS-verzekering. Niet-schutters en schutters die niet aangesloten zijn bij FROS dienen ter plaatse een gratis ééndagsverzekering af te sluiten.

Formulieren voor de ééndagsverzekering zijn te verkrijgen aan de infotent op de dag van de wedstrijd.

PRIJZEN

Deelname aan de FROS Biatlon kost 10 euro. In deze prijs zit uw initiatie, verzekering en deelname inbegrepen. 

Op basis van de tijden wordt er zowel een eindklassement per wave als van het totaal aantal deelnemers opgemaakt. Per categorie wordt er een podium voorzien.

ANNULATIE INSCHRIJVING

U bent ingeschreven, maar u kan door omstandigheden niet deelnemen? Gelieve dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de organisatie, zodoende een andere sportieveling uw plaats kan innemen!

Inschrijvingsgelden worden niet terugbetaald. Het is wel mogelijk uw deelname door te geve/verkopen. Gegevens kunnen tot een week voor het evenement aangepast worden.

ROLLING START

De deelnemers worden opgedeeld in waves op basis van leeftijd. Voor de start zal er gewerkt worden met een 'rolling start'. Dit wil zeggen dat er iedere minuut een deelnemer start. De deelnemers starten dus individueel.

PRAKTISCHE GEGEVENS SCHIETGEDEELTE

Tijdslimiet

De tijdslimiet voor de 5 klepjes, waarvoor u 6 patronen krijgt, bedraagt 5 minuten. Wanneer deze limiet overschreden wordt, dient er een strafronde gelopen te worden.

 

Strafronde

Na het schietgedeelte krijgen de deelnemers een papier met een cijfer 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6, een score naargelang het aantal gemiste schoten en/of overschrijden van de tijdslimiet van 5 minuten. Wanneer de deelnemer de schietstand verlaat, wordt het formulier aan de scheidsrechter gegeven, waarna de deelnemer het aantal te lopen strafronden kan starten.

  • Een strafronde = 100m

 

Schietmaterialen

De organisatie voorziet de wapens voor deze biatlonwedstrijd, namelijk luchtdrukwapens. Het is verboden om deel te nemen met een eigen wapen!

  • Er wordt liggend geschoten

  • Type wapen: Karabijn Hammerli AR20 cal. 4.5mm (.177) enkelschot

  • Schietafstand: 10m

 

Begeleiding schietstand

Aan iedere schietbaan is er een ervaringsdeskundige uit een schietclub aangesloten bij FROS Multisport Vlaanderen voorzien om de deelnemers bij te staan, om de tijdslimiet van 5 minuten in het oog te houden en om het aantal gelukte / niet-gelukte schoten bij te houden.

Binnenkomen / verlaten schietstand

Let er bij het binnenkomen en verlaten van de schietstand goed op dat je achter de andere deelnemers passeert. Verder vragen wij u ook om voorzichtig om te gaan met de wapens.

FKPA.jpg